İHTİYARİ ARABULUCULUKTA SON TUTANAK

Arabuluculuğun son aşamasında hazırlanır.

Sadece bu nüsha Arabuluculuk Daire Başkanlığına gönderilir.

Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesine İlişkin

Son Oturum Tutanağı

(İhtiyari-İsteğe Bağlı Arabuluculuk)

Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar arasında ............................ uyuşmazlık konusunda, 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk süreci, işbu kanunun 17. Maddesi çerçevesince saat …’da anlaşmayla /anlaşmazlıkla sona erdi.

[Taraflar arasında ..... /..... /..... tarihli bir anlaşma belgesi düzenlendi.]

İşbu belge dört nüsha olarak düzenlenmiştir.                                                                                                 

 

..........................................................                                            ..................................................

(Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)                                                                              (Ad, soyad, TC Kimlik no. ve  imza)

Taraf                                                                                         Taraf

........................................

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: ............

[İşbu belgenin bir kopyası Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi’ne UYAP üzerinden gönderilir.]

Bu tutanak dört (4) nüsha olarak düzenlenir; iki kopya taraflarda ve bir kopya arabulucunun kendisinde kalırken, son kopya Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Arabulucu- luk Daire Başkanlığı’na UYAP Arabulucu Portalı üzerinden gönderilir.

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/ihtiyari-arabuluculukta-son-tutanak

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
  • 30.01.2018

  Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi. Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
  • 30.01.2018

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam