İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ - TUTANAĞI

ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ - TUTANAĞI

Bir Uyuşmazlık Arabuluculukla Çözüme Kavuşturulduğunda Arabuluculuğun Son Aşamasın- da Kullanılır.

 

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18.maddesi uyarınca düzenlenen Arabuluculuk Anlaşma Belgesi

ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ

Taraf                            : [Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.]

Vekili                           : [Ad soyad ve baro sicil no.]

Taraf                            : [Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.]

Vekili                           : [Ad soyad ve baro sicil no.]

                       Uyuşmazlık Konusu     : Taraf 1 ile Taraf 2 arasında tazminattan doğan ihtilaf[Uyuşmazlık konusu ayrıntılı olarak belirtilecektir]

Anlaşma Tarihi              :

Anlaşma Şartları            : Tarafların Arabulucu ...........’in yardımıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca anlaşmaya varmaları üzerine işbu anlaşma belgesi hazırlanmıştır.

Taraflar arabulucu huzurunda aralarındaki uyuşmazlığın  çözümü konusunda özgür iradeleriyle aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır (Bu kısma açıklamalar yazılır):

1.   .........................................................................

2.   .........................................................................

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.06.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Ayrıca, maddi ve manevi hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

*************, ************** tarafından belirttiği IBAN numarasına 20.06.2018 tarihine kadar ödenecek olan 1000 TL (bintürklirası) bedel haricinde maddi ve manevi başka hiçbir tazminat talebi olmadığını beyan etti.

Taraflar, arabulucunun ücret ve masraflarının [eşit şekilde] / [şu şekilde paylaştırılması] konusunda anlaşmışlardır.

İşbu belge iki sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

........................................                                                              ..................................................

Taraf 1                                                                                     Taraf 2

(Ad, soyad, imza)                                                                                               (Ad, soyad, imza)

........................................

(Ad, soyad ve imza)

Arabulucu

Arabuluculuk Sicil No: ............

Bu anlaşma üç (3) nüsha olarak düzenlenir; taraflarda ve arabulucunun kendisinde kalır. İcra edilebilirlik şerhi almakta da kullanılır.

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/ihtiyari-arabuluculukta-ornek-arabuluculuk-anlasma-belgesi-tutanagi

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
  • 30.01.2018

  Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi. Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
  • 30.01.2018

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam