HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA SON TUTANAĞI

 

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

ANLAŞMA SON TUTANAĞI

 

Arabuluculuk Bürosu                                        :

 Büro Dosya Numarası                                      :

Arabuluculuk Dosya Numarası                          :

 

Arabulucunun                                                    :

 Adı ve Soyadı                                                    :

T.C. Kimlik Numarası                                           :

Arabulucu Sicil Numarası                                      :

Adresi                                                                 :  

 

Taraf  (Gerçek Kişi ise)                                                      :

 

 Adı ve Soyadı                                                      :    

T.C. Kimlik Numarası                                             :    

Adresi                                                                  : 

Telefon                                                                 :

E-posta                                                                 :  

 

Taraf (Tüzel Kişi ise)                                                 :

Unvanı                                                                   :           

Vergi Kimlik Numarası                                             :          

Adres                                                                     :

Telefon                                                                   :     

E-posta                                                                  :   

 Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                           :

(Uyuşmazlık konuları kalem kalem ve net bir şekilde belirtilmelidir.)

Arabuluculuk Bürosuna Başvuru Tarihi                          :   

 

Arabulucunun Görevlendirildiği Tarih                        :   

 

Tutanağın Düzenlendiği Tarih                                      :    

 

Tutanağın Düzenlendiği Yer                                          :    

Arabuluculuk Sonucu                                                      :

 

Adı geçen taraflar …............................... Arabuluculuk Bürosuna / Merkezine geldiler.

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuğun temel ilkelerini, arabuluculuk sürecini ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

 

Taraflar müzakereler sonucunda …………… hususu/hususlarında   ……….. bedelle anlaşmaya varmışlardır. Taraflar üzerinde anlaşılan hususlarda dava açılamayacağını anladıklarını kabul ve beyan ettiler son tutanağa böyle geçsin dediler.

Alternatif 1 (İş Hukuku Uyuşmazlıkları)

 

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve dört nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17 ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m. 3 uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

Alternatif 2 (Ticaret Hukuku Uyuşmazlıkları)

 

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve dört nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17, m. 18/A ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 5/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

Alternatif 3 (Tüketici Hukuku Uyuşmazlıkları)

 

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve dört nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17, m. 18/A ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun m. 73/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

 

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/hukuk-uyusmazliklarinda-dava-sarti-arabuluculuk-anlasma-son-tutanagi

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
  • 30.01.2018

  Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi. Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
  • 30.01.2018

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam