HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ

Arabulucunun                                                              :

 Adı ve Soyadı                                                      :     **************

 T.C. Kimlik Numarası                                          :     **************

 Arabulucu Sicil Numarası                                    :     ************** Adresi   :           **************

Taraf 1                                                                          :

 Adı ve Soyadı                                                      :     **************

 T.C. Kimlik Numarası                                         :     **************

Adresi                                                       :     **************

 

Taraf 2                                                                           :

 Adı ve Soyadı                                                      : ****** Tic. Ltd. Şti

Ticaret Sicil Numarası                                                      :     *******/*******

Adresi                                                                  :     **************

 

 Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                            :     İşçi - İşveren Uyuşmazlığı

 Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                    :    02.01.2018

 Arabuluculuk Sürecinin Bittiği Tarih                         :    02.01.2018

 Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Yer                        :     ***************

 Anlaşma Belgesinin Düzenlendiği Tarih                     :     02.01.2018

Arabuluculuk Sonucu                                                  :

Adı geçen taraflar ***********************Arabuluculuk Bürosuna / Merkezine geldiler.

Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Taraflar müzakereler sonucunda anlaşmaya varmışlardır. Taraflar anlaştıklarını beyan ettiler ve anlaşma belgesine böyle geçsin dediler.

Alternatif (1)

************** Tic. Ltd. Şti 1000 TL (bintürklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Taraflar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti ve fazla mesai alacağı için toplam 1000 TL ödenmesi konusunda anlaşmışlardır.

Alternatif (2)

************** Tic. Ltd. Şti., 3000 TL’yi (üçbintürklirası) üç taksit halinde, ilk taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 20 Ocak 2018, ikinci taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 20 Şubat 2018, üçüncü taksit 1000 TL (bintürklirası) olarak 20 Mart 2018 tarihlerinde olmak üzere *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti. Taraflar kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti ve fazla mesai alacağı için toplam 1000 TL ödenmesi konusunda anlaşmışlardır.

Alternatif (3) (İşe iade talebiyle yapılan başvurularda yer alacak)

 1. İşe başlatma tarihi:
 2. Çalıştırılmadığı süre için işçiye ödenecek ücret ve diğer hakların parasal miktarı:

************** Tic. Ltd. Şti ******** TL (*******türklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

 1. İşçinin işe başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatın parasal miktarı:

************** Tic. Ltd. Şti ******** TL (*******türklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

Alternatif (4) (İşe iade talebiyle yapılan başvurularda işçinin işe iade edilmemesi durumunda yer alacak)

 1. İşçinin işe başlatılmaması konusunda taraflar anlaşmıştır.
 1. Çalıştırılmadığı süre için işçiye ödenecek ücret ve diğer hakların parasal miktarı:

************** Tic. Ltd. Şti ******** TL (*******türklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

 1. İşçinin işe başlatılmaması durumunda ödenecek tazminatın parasal miktarı:

************** Tic. Ltd. Şti ******** TL (*******türklirası) bedeli ödemeyi ve bu bedeli 20.01.2018 tarihine kadar *************’e ait TR**************** IBAN numaralı hesaba aktarmayı kabul etti.

İşbu arabuluculuk anlaşma belgesi iki sayfa ve üç nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 18 ve 4857 Sayılı İş Kanunu m. 21 (İşe iade talebiyle yapılan başvurularda yer alacak) uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

İmzalar

Taraf 1           : *************

Taraf 2           : ************* Tic. Ltd. Şti.

            Adına Yetkili Temsilci ********** /

Arabulucu     : *************

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/hukuk-uyusmazliklarinda-dava-sarti-arabuluculuk-anlasma-belgesi

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
  • 30.01.2018

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

  Devamını oku
 • ARABULUCU TARAFINDAN YAPILAN DAVA ŞARTI ARABULUCULUK SÜRECINE DAVET MEKTUBU
  • 30.01.2018

  7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır (İş M.K. m. 3/1).

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam