Dava Şartı Anlaşmama Son Tutanak

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK
ANLAŞMA SON TUTANAĞI

Arabuluculuk Bürosu:________________________________:

Büro Dosya Numarası:_________________________________:

Arabuluculuk Dosya Numarası:__________________________:

Arabulucunun :________________________________:

Adı ve Soyadı:________________________________:

T.C. Kimlik Numarası:_________________________:

Arabulucu Sicil Numarası:_____________________:

Adresi:_______________________________________:

Taraf (Gerçek Kişi ise)________________________________:

Adı ve Soyadı:________________________________:

T.C. Kimlik Numarası:_________________________:

Adresi:_____________________:

Telefon:_______________________________________:

E-Posta:_______________________________________:

Taraf (Tüzel Kişi ise)________________________________:

Unvanı:________________________________:

Vergi Kimlik Numarası:_________________________:

Adresi:_____________________:

Telefon:_______________________________________:

E-Posta:_______________________________________:

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık________________________________:

(Uyuşmazlık konuları kalem kalem ve net bir şekilde belirtilmelidir.)

Arabuluculuk Bürosuna Başvuru Tarihi________________________________:

Arabulucunun Görevlendirildiği Tarih________________________________:

Tutanağın Düzenlendiği Tarih________________________________:

Tutanağın Düzenlendiği Yer________________________________:

Arabuluculuk Sonucu________________________________:

Adı geçen taraflar …............................... Arabuluculuk Bürosuna / Merkezine geldiler.

Taraflara arabuluculuğun temel ilkeleri, arabuluculuk süreci ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi.

Taraflar söz alarak arabuluculuğun temel ilkelerini, arabuluculuk sürecini ve arabuluculuk süreci sonunda hazırlanan arabuluculuk son tutanağının hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

Alternatif 1

…. tarihinde yapılan dava şartı arabuluculuk ilk oturumuna Taraf ……… geçerli mazeret ileri sürmeksizin katılmamıştır.

Taraf …….’in ilk toplantıya katılmaması ve müzakere yapılamaması sebebiyle arabuluculuk süreci sona ermiş olup taraflar anlaşamamıştır.

Alternatif 2

Taraflar müzakereler sonucunda …… tarafın/tarafların …… şeklindeki teklifine/tekliflerine ve arabulucunun ……. şeklindeki son çözüm önerisine rağmen …… ve …… hususlarında anlaşmaya varamamışlardır.

Alternatif 1 (İş Hukuku Uyuşmazlıkları)

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve dört nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17 ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu m. 3 uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

Alternatif 2 (Ticaret Hukuku Uyuşmazlıkları)

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve dört nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17, m. 18/A ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 5/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

Alternatif 3 (Tüketici Hukuku Uyuşmazlıkları)

İşbu arabuluculuk son tutanağı iki sayfa ve dört nüsha olarak 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 17, m. 18/A ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun m. 73/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

İmzalar

Taraf________________________________:

Taraf________________________________:

Adına Yetkili Temsilci/Avukat

Arabulucu________________________________:

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/ornek-sozlesmeler-ve-tutanaklar/dava-sarti-anlasmama-son-tutanak

DİĞER YAZILAR

 • ARABULUCU BELİRLEME TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu gereğince dava şartı arabuluculuk hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığımızın Arabuluculuk yoluyla çözümü için tarafımızdan Arabuluculu olarak  ….. sicil numaralı …………………………. belirlenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
  • 30.01.2018

  Taraflara arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçları hakkında bilgi verildi. Taraflar söz alarak arabuluculuk anlaşma belgesinin hukuki ve mali yönlerden bütün sonuçlarını anladık dediler.

  Devamını oku
 • TENSİP TUTANAĞI
  • 30.01.2018

  Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik şerhine ilişkin; İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi; Dosya incelendi.

  Devamını oku
 • İHTİYARİ ARABULUCULUKTA ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
  • 30.01.2018

  Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamaları- nı ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam