TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 73/A- (Ek:22/7/2020-7251/59 md.)
(1) Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce
arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda belirtilen hususlarda dava
şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler uygulanmaz:
a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar
b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar
c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar
ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar
d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar
(2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun
18/A maddesinin onbirinci fıkrası tüketici aleyhine uygulanmaz.
(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için
görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin
ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak
belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki
Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez.
(4) Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması
hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak
bütçeye gelir kaydedilir.

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/kanunlar/tuketicinin-korunmasi-hakkinda-kanun

DİĞER YAZILAR

 • 7155 SAYILI KANUN'UN TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ
  • 12.12.2018
  • Av.Burak Aslanpınar

  ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN

  Kanun No: 7155

  Kabul Tarihi: 6/12/2018

  MADDE 20- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

  Devamını oku
 • HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU
  • 30.01.2018

  HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU

  Kanun Numarası: 6325

  Kabul Tarihi: 7/6/2012

  Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih  : 22/6/2012       Sayı : 28331

  Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5                       Cilt  : 52 

  Devamını oku
 • İŞ MAHKEMELERİ KANUNU
  • 12.10.2017
  • Av. Burak Aslanpınar

  Numarası: 7036

  Kabul Tarihi: 12/10/2017

  Yayımlandığı Resmî Gazet : Tarih: 25/10/2017  Sayı : 30221

  Yayımlandığı Düstur:     Tertip : 5                  Cilt : 59

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam