Dava Şartı Arabuluculukta Uzmanlık Alanlarının Uygulamasına İlişkin İlan

Ticaret hukuku ve tüketici hukuku alanlarında uzman arabuluculuk kurumunun yürürlüğe girmesi amacıyla, ticaret hukuku, tüketici hukuku genel uzmanlık alanları olarak, banka ve finans hukuku, fikri mülkiyet hukuku, enerji ve maden hukuku, sağlık hukuku, spor hukuku ve inşaat hukuku alanları ise özel uzmanlık alanı olarak belirlenmiş ve söz konusu alanlarda uzman akademisyenler ve arabulucular tarafından hazırlanan uzmanlık modülleri esas alınarak arabulucularımıza uzmanlık eğitimleri verilmiştir. Söz konusu uzmanlık eğitimleri kapsamında bu güne kadar 10.661 arabulucumuza ticaret hukuku uzman arabuluculuk eğitimi, 6184 arabulucumuza tüketici hukuku uzman arabuluculuk eğitimi ve 3454 arabulucumuza özel uzmanlık alanlarında uzman arabuluculuk eğitimi verilmiştir. Yeterli sayıda arabulucumuza uzmanlık eğitimlerinin verilmesi üzerine 10.05.2021tarihi itibariyle belirtilen alanlarda uzman arabuluculuk uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda; Dava şartı arabuluculuk başvurusuna konu uyuşmazlık, özel uzmanlık alanlarından spor hukuku, inşaat hukuku, sağlık hukuku, fikri mülkiyet hukuku, banka ve finans hukuku veya enerji ve maden hukukualanlarından herhangi birine girmesi durumunda, dosya adliye arabuluculuk bürosu tarafından o alanda uzman bir arabulucuya tevzi edilecektir.

İlgili komisyon veya sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü, arabulucular listesinde başvuruya konu alanda uzman arabulucu bulunmaması durumunda, başvuruya konu uyuşmazlık tüketici mahkemesinde görülecek bir uyuşmazlık ise tüketici hukuku genel uzmanlığı olan bir arabulucuya, tüketici mahkemesinde görülmeyen ticari davaya konu bir uyuşmazlık ise ticaret hukuku genel uzmanlığı olan bir arabulucuya ve İş davasına konu bir uyuşmazlık ise iş hukuku genel uzmanlığı olan bir arabulucuya tevzi edilecektir.

Dava şartı arabuluculuk kapsamında görevlendirilen arabulucularımız, anlaşma sağlanamaması durumunda arabuluculuk ücretlerini, uyuşmazlığın niteliğini de dikkate alarak Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısımına göre belirleyeceklerdir. Bu çerçevede, eğer uyuşmazlık tüketici mahkemesinde görülecek bir uyuşmazlıksa tüketici uyuşmazlıkları için belirlenen ücrete göre, tüketici mahkemesinde görülmeyen ticari davaya konu bir uyuşmazlıksa ticari uyuşmazlıklar için belirlenen ücrete göre, iş davasına konu bir uyuşmazlıksa iş uyuşmazlıkları için belirlenen ücrete göre belirleme yapmaları gerekmektedir. Örneğin: Arabulucularımızın, özel uzmanlık alanlarından spor hukuku kapsamında görevlendirildiği dosyada anlaşma sağlanamaması durumunda, ilgili uyuşmazlık işçi-işveren uyuşmazlığı niteliğinde ise arabuluculuk ücretini iş uyuşmazlıklar için belirlenen ücrete göre belirlemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Daire Başkanlığımızın internet sitesinde yayınlanan 28.09.2020 tarihli ilanımızda da belirtildiği üzere, arabulucularımız özel uzmanlık alanları olan, banka ve finans hukuku, fikri mülkiyet hukuku, enerji ve maden hukuku, sağlık hukuku, spor hukuku ve inşaat hukuku alanlarından ikisini seçerek bu alanlarda uzman arabuluculuk yapabileceklerdir. Bu kapsamda belirtilen özel uzmanlık alanlarından üç ve daha fazla alanda eğitim alan arabulucularımızın hangi iki alanda uzmanlık yapmak istediklerine dair talep dilekçelerini Arabulucu Portal üzerinde bulunan “Komisyon Değişikliği Talebi” alanından 05.05.2021 tarihine kadar Daire Başkanlığımıza iletmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna ve arabulucularımıza saygıyla duyurulur.

https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/guncel/dava-sarti-arabuluculukta-uzmanlik-alanlarinin-uygulamasina-iliskin-ilan
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam