Arabuluculuk Dosya Türü Değişikliğinde Mahkemelerin Arabuluculuk Sürecini Görebilmeleri Hakkında Görüş

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Arabuluculuk Daire Başkanlığı
 • Sayı : ..................
 • Konu : Talebiniz
...........

Sayın ......................

İlgi : ................... tarih ve ....................... sayılı yazısı.

Daire Başkanlığımıza gönderdiğiniz ........... tarihli dilekçeniz içeriğinden; arabuluculuk bürosuna ticari uyuşmazlık olarak yapmış olduğunuz başvurunun ardından yapılan arabuluculuk görüşmeleri üzerine anlaşmama son tutanağın tutulduğunu, sonrasında uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olduğunu fark ettiğinizi, bu hususun ileride açılacak olan davada usulden ret kararına sebebiyet verebileceğini, tutanağın tüketici uyuşmazlığı olarak düzeltilmesi gerektiğini, arabulucu ile konu ile ilgili görüşmenizde Daire Başkanlığımızın onaylaması durumunda gerekli düzeltmeleri yapacağını belirterek, gereğinin yapılmasını ve konu ile ilgili Daire Başkanlığımızın görüşünü bildirmesini talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bir uyuşmazlıkla ilgili yapılan arabuluculuk başvurusunun, gerek ticari, gerek iş ve gerekse tüketici uyuşmazlığı adı altında yürütülüp, görüşme sonunda anlaşmama olarak sonlandırılmasının ardından, o uyuşmazlıkla ilgili, arabuluculuk süreci tamamlanmış olacağından, açılacak olan dava, hangi görevli mahkemede açılırsa açılsın, söz konusu uyuşmazlıkla ilgili dava şartının yerine getirilmiş olacağı, bu şekilde yapılacak değerlendirmenin usul ekonomisi de uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Umut İlhan DURMUŞOĞLU
Hâkim
Bakan a.
Daire Başkanı
https://www.cankayaarabuluculuk.com/bilgi-bankasi/baskanlik-gorusleri/arabuluculuk-dosya-turu-degisikliginde-mahkemelerin-arabuluculuk-surecini-gorebilmeleri-hakkinda-gorus

DİĞER YAZILAR

 • Bir Uyuşmazlığın Dava Şartı Kapsamında Olup Olmadığı Ve Uyuşmazlık Türünün Belirlenmesine İlişkin Görüş
  • 26.02.2021
  • ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Arabulucuyu; hukuk fakültesi mezunu, mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olan ve arabuluculuk faaliyetini yürüten gerçek kişi olarak tanımlamıştır.

  Devamını oku
 • Dosya Türü Değişikliği Talebi ile İlgili Görüş Talebi
  • 22.02.2021
  • ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

  Daire Başkanlığımıza ulaşan ilgi yazı ile UYAP sisteminde 18/12/2020 tarihinde yapılan güncelleme ile; bürolar tarafından arabuluculara atanan dosyalar için dosya türünün yanlış olması durumunda arabulucunun portal ekranından dosyanın atandığı büroya ""dosya türü değişikliği "" talebi göndermesi, bu talebin dosyanın atandığı büro ekranına düşmesi, incelenen talep uyarınca söz konusu dosyasının dosya türünün düzeltilmesi, talep uygun değil ise talebin reddedilmesine ve açıklama yazılmasına imkan sağlandığına dair güncellemenin getirildiği, büro ekranlarına düşen dosya türü değişikliği taleplerinin hangi kriterler göz önüne alınarak inceleneceği, uyuşmazlık türünün hangi dava şartı kapsamına ilişkin olduğunun taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde şekillenebileceği ve büroların hukuki bilgi ve donanıma sahip olmadıkları da göz önün de bulundurulduğunda bürolarca dosya türü değişikliği talebinin uygun olup olmadığının hangi kapsamda değerlendirilmesi gerektiği, (büroların ekranlarına düşen talep doğrultusunda mı işlem yapması gerektiği, yoksa arabulucunun dosya değişikliği talebinin yerinde olup olmadığının kanaatine vararak bu yönde mi işlem yapması gerektiği), dosya türü değişikliği talebinde başvuru tarihinin hangi duruma göre belirleneceği hususlarında görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

  Devamını oku
 • İhtiyari Arabuluculuk Görüşmesi Sonunda Anlaşma Sağlanan Uyuşmazlıklarla İlgili Dava Şartı Arabuluculu Başvurusunda Bulunulmayacağına İlişkin 05.03.201 Tarihli Daire Başkanlığı Görüşü
  • 22.02.2021
  • ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

  htiyari arabuluculuk görüşmeleri sonunda tarafların anlaşarak, anlaşma belgesi düzenlenmesi durumunda, ihtiyari arabuluculuk görüşmesine konu edilen söz konusu uyuşmazlıkla ilgili Arabuluculuk Kanunumuzun 18. maddesinin beşinci...

  Devamını oku
 • İcra Dosyalarına İlişkin Arabuluculuk Uygulamaları hakkında görüş
  • 27.05.2019
  • ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

  Başvurucusu ve karşı tarafı aynı olup birden fazla alacağa istinaden farklı icra dosyalarından icra takipleri başlatılması nedeniyle her bir icra dosyası için ayrı ayrı başvuru yapıldığından bahisle söz konusu başvuruların tek dosya üzerinden mi yoksa her bir icra dosyası için ayrı ayrı dosyalar üzerinden mi işlem yapılması gerektiği hususunda tereddüt hasıl olduğundan bahisle görüş bildirilmesini içeren ilgi yazı ve konu incelendi.

  Devamını oku
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam